cosylogis
HEM2024-04-01T19:40:16+00:00

Breathtaking design for home living.

VÄLKOMMEN

Sveriges Ambassader

Nam aliquet ante porta, gravida elit interdum, luctus porta sapien justo, at fringilla felis suscipit vestibulum.

109+

Ambassader

INFORMATION

I Sverige finns, räknat på statistik från år 2020, 109 utlandsmyndigheter bestående av ambassader, delegationer, representationer och generalkonsulat. Detta innebär att Sverige har representanter i, mer eller mindre, samtliga självständiga stater världen över. I de länder där Sverige inte har en faktisk diplomatisk representation så finns istället en diplomatisk förbindelse. I de länder där Sverige inte har en aktiv ambassad så kan det finnas en sidoackrediterad ambassadör i ett närbeläget område, som i ett angränsade land eller grannland. Sveriges diplomatiska representater i andra länder är oerhört viktiga såväl för den som är bosatt utomlands som för den resande.

Cosylogis.com

  • En ambassad är en statlig organisation som ger ut reseinformation riktat till resenärer från Sverige. Varje land har ofta olika riktlinjer och information som skall nå ut.

  • Krissituationer, trafiksäkerhet, frågor rörande tillgänglig sjukvård, politiskt rådande situation i landet och lokala seder och lagar är några kategorier på vilken typ av information som finns tillgänglig hos Sveriges diverse ambassader.

  • Sveriges ambassader ansvarar för att etablera kontakten till de landet dem är placerade i. Det kan handla om ett arbete som omfattar områden utanför svenska gränser eller att ansvara för frågor rörande säkerhet och hälsa hos de svenska medborgare som befinner sig i berört geografiskt område. Olika ambassader arbetar också löpande med uppdateringar online som kan vara till stor vikt för svenska resenärer och dess anhöriga.

  • På varje ambassads hemsida ska aktuell information finnas till hands när den eftersöks. Främst i nödsituationer kan detta vara nödvändigt för att så effektivt som möjligt kunna nå ut med rätt information rörande rätt geografiskt område.


När kan en vara i behov av en ambassad och vem kan få hjälp av en ambassad?

När som helst före resa, under resa eller efter resa så kan en komma att vara i behov av förnyelse av pass, ett provisoriskt pass vid stöld eller förlust eller överföring av pengar. En ambassad kan också bistå med rådgivning för den som hamnar i en situation som kräver lagens stöd. Här kan ambassaden ge dig all information du behöver och se till att du får vetskap om de rättigheter eller skyldigheter som du står inför i respektive land.

När olyckan är framme så finns ambassaden också nära till hands för att så snabbt som möjligt kunna vägleda dig till rätt hjälp. Samma gäller det sjukdomsfall där du, till exempel, kan få hjälp med att komma i kontakt med ett försäkringsbolag om det krävs.


Ambassaden är kort och gott en trygghet till samtliga och är till för att vara en diplomat mellan Sverige och landet personen i fråga befinner sig i. Individer som omfattas av lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd är alla individer som har rätten till att få hjälp av ambassader, utrikesdepartementet och konsulat. I Sverige så omfattar denna lag svenska medborgare bosatta i Sverige, Statslösa personer bosatta i Sverige, Flyktingar och även utländska medborgare bosatta i Sverige eller svenska medborgare bosatta utomlands (vid särskilda skäl). Finansiering rörande detta ska diskuteras där budget från olika parter kommer att presenteras.

Ambassader i Stockholm

Ungefär 100 länder har ambassader utplacerade inom Stockholms stad. Majoriteten av alla dessa ambassader är belägna på Östermalm i Diplomatstaden vilket är ett område som sticker ut med palatsliknande byggnader, tornvillor och engelska kyrkan. Området kom till en början att bestå av förmögna privata boendes men togs så småningom över av ambassader, institut och mediebyggnader.

Ambassaderna i Stockholm utgör en stor vikt för utrikespolitiken och svensk diplomati. Svensk utrikespolitik handlar i stort om diplomatiska samarbeten, förbindelser och politik med och gentemot andra länder. Man vill förebygga de faktum som utgör risker och hot och därmed går utrikespolitiken väl hand i hand med den säkerhetspolitik som råder. Det handlar om direkta förbindelser till såväl andra länder men också instanser som FN och EU. Utöver direkta förbindelser så utgör de olika ambassaderna avtal till varandra som medför en bestämmelse kring hur aktörerna får agera och inte får agera gentemot varandra.

Se våra artiklar

ambassader spanien 2
ambassad tyskland

FN och utrikespolitik

Sverige engagerar sig genuint i det arbete FN utför vilket har en stor del i rådande, svensk utrikespolitik. Att kunna samarbeta och utbyta tjänster är av stor vikt när det kommer till att ta sig an de utmaningar världen i nutid står inför. Sverige har en lång historia bestående av engagemang inom FN som alla handlar om att främja säkerhet, trygghet och fred. Man arbetar aktivt med nedrustning och rättstatsutveckling men också mot de mänskliga rättigheterna, nationellt såväl som internationellt. Klimatarbete och brottsbekämpning är två andra viktiga ämnen som kräver att länder samarbetar tillsammans, det kan gälla utlämningar av dömda brottslingar eller frågor rörande farliga utsläpp.

I grund och botten så formas den svenska utrikespolitiken av Riksdagen som har ett ökat engagemang senaste åren grundat på att världen blir mer och mer internationell för var dag som fortlöper. En internationell värld kräver också diplomatiska samarbeten för att kunna uppnå lag, ordning och säkerhet för alla, resenärer som medborgare i aktuellt land.

Under år 2017 och år 2018 så satt Sverige som tillfällig medlem i FN-säkerhetsråd och detta kom att bli två viktiga år som kantades av ett effektiv arbete. Sverige kom att göra oerhört viktiga avstamp i arbetet utifrån ett humanitärt perspektiv.

Konfliktförebyggande, fredsfrämjande och fredsbyggande- tre viktiga nyckelord som väl beskriver Sveriges insats i FN.

Sverige var tidigt involverade i FNs införande av en fredsbyggandekommission. Denna kom att bestå av ett fredskontor och fredsbyggandebond som skulle vara till stöd för det fredsarbete som pågick. Denna kommission rustades för att kunna möta utmaningen i det arbete som utfördes med syfte att kunna avvara konflikter och lägga dem bakom sig. I samband med detta blev de konfliktförebyggande insatserna en naturlig del av arbetet.

Hur skulle man agera för att undvika konflikten helt och hållet? Här sattes fokus in på FNs medlingsenhet som arbetade aktivt för att förebygga arbetet mot väpnade konflikter. Detta var en utav FNs viktigaste insatser gällande fred och jämställdhet, världen över. Ett fredsfrämjande arbete kort sagt, något som Sverige med stolthet, så tidigt som 2005, varit en stor del av.

Blogg

Bostadsförmedling för svenska arkitekter bosatta i paris

Ett globalt samhälle- en globaliserad arbetsmarknad

Sverige är ett land som med tiden blir mer och mer globaliserat. Internationell arbetskraft och nya medborgare är något av de saker som utvecklats med raketfart senaste åren. I Stockholm är arbetsmarknaden såpass internationell att engelska är vardagsspråket som råder på flera företag. Utländsk arbetskraft är något som uppskattas då kompetens samt erfarenhet finns världen över och gynnar samhället och arbetsmarknaden. Inom vvs och renovering så är behovet av arbetskraft extra stort, därav den stora andelen utländsk arbetskraft inom just dessa yrken. Vi har vvs-ingenjörer (rörmokare), hantverkare som arbetar med badrumsrenovering kontra köksrenovering men även många tandläkare och naprapater som anländer till Sverige, ofta Stockholm, för att stegra svensk arbetsmarknad. Nedan kommer vi att ge all information du behöver som arbetsgivare alternativt arbetstagare i Sverige, främst riktat till dig som planerar att arbeta i Sverige men inte är bosatt i Sverige. Migrationsverket och ambassaden har nämligen ett nära samarbete när det kommer till arbetstillstånd, såväl korta som längre. Nya spelverksamheter inom Lotto har också medföljt med detta.

Till dig som vill arbeta i Sverige

Är du vvs-expert på att renovera badrum och besitter extraordinär expertis inom just badrumsrenovering? Kan du dem senaste teknikerna inom köksrenovering? Är du nyexaminerad inom tandvård, det vi säga tandläkare eller naprapat med inriktning inom stötvågsbehandling. som törstar efter ett arbete utanför din landsgräns? Är du kanske trött på arbetsförhållandena i ditt hemland och söker nya utmaningar? Det spelar ingen roll om du kan renovera badrum, är rörmokare eller tandläkare, utländsk arbetskraft är alltid välkommet i ett land som Sverige. Se bara till att du fullföljer regelverket och ansöker på ett korrekt sätt.

Se därför till att ha koll på skillnaden mellan ett mer permanent arbetstillstånd och ett kortare. Planerar du att arbeta kortare tid än 90 dagar så kan du nämligen söka om tillstånd för säsongsarbete. Däremot kan det vara så att du behöver ett visum ändå och då är det viktigt att du kontaktar svenska ambassaden i Stockholm gällande detta. Säsongsarbete rör oftast jordbruk, turist-och restaurangverksamheter samt nöjesbranschen. Arbetar du inom köksrenovering eller annan form av renovering, till exempel badrumsrenovering eller som rörmokare, så gäller arbetet oftast under en längre period i normala fall och då behöver du ett vanligt arbetstillstånd.

Ska du arbeta längre tid än 90 dagar så är det flera faktorer att ta i beaktning. Som att inneha ett giltigt pass, ett uttänkt boende inom standard, ett erbjudande om anställning hos en etablerad arbetsgivare och lämpliga försäkringar. Söker du specifikt arbete inom vvs där du arbetar som rörmokare på en rörfirma, renoverar badrum eller annat inom rör och renoveringar i sin helhet. Isåfall är det viktigt att du inkommer med ett intyg som styrker din utbildning.

Något som styrker att du har rätt att utöva denna typ av rörarbeten. Samma gäller det om du renoverar kök, är naprapat eller tandläkare etc. Du behöver ett specificerat intyg som styrker din kompetens och utbildning, oavsett i vilket land du fått den. En etablerad tandläkarmottagning har inte rätt att anställa utländsk arbetskraft om inte giltiga dokument finns att styrka arbetskraftens kompetens till exempel, och detta till följd av naturliga, självklara skäl.

På migrationsverkets hemsida finns alla blanketter du behöver. Blanketterna lämnas sedan in via ambassaden som för de vidare till migrationsverket. Efter det att din ansökan har blivit behandlad kommer ett beslut att skickas tillbaka till aktuell ambassad.Viktigt är att du har ett giltigt pass att inkomma med vid uthämtning av ditt, förhoppningsvis, godkända arbetstillstånd. Om du behöver hjälp under tiden du befinner dig i Sverige så finns svenska ambassaden alltid till hands. Arbetar du inom Stockholmstrakterna så ligger Stockholms ambassader belagt centralt och lättillgängligt, annars finns telefonkontakt samt mejlkontakt.

Till dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare behöver du starta processen till en ansökan om arbetstillstånd. Detta gör du genom att skapa ett anställningserbjudande. Därefter så skickar du som arbetsgivare in en ansökan till lämplig facklig organisation, innehållandes korrekt information om specifik arbetstagare.

Informationen som behöver ingå i en ansökan är personuppgifter som personnummer, namn, medborgarskap, utbildning samt kontaktuppgifter till arbetstagaren.

Viktigt att veta här är att när/om din arbetstagare får ett arbetstillstånd så är arbetstillståndet skräddarsytt till just ditt företag inom dem närmaste 24 månaderna. Önskar arbetstagaren att bli anställd för annan organisation eller företag så krävs det att arbetstagaren i fråga ansöker på nytt. Samma gäller det om arbetsvillkoren på din arbetsplats markant förändras.

Om arbetsuppgifterna ändras eller om firman byter organisationsnummer till exempel så behöver din anställda söka om nytt arbetstillstånd. Detta är viktigt för dig som arbetsgivare att veta men även för den anställde.

Du behöver också ha för avsikt att teckna livförsäkring, sjukförsäkring och trygghetsförsäkring för den som du planerar att anställa. Gå igenom arbetstagarens skulder såsom lån medmera. Detta är extra viktigt, om inte livsviktigt, om dina anställa utsätts för risker på arbetsplatsen. Hantverkaryrken och vvs är yrken som ofta tenderar att vara något mer utsatta än andra. Personer som arbetar med köksrenovering kontra de som renoverar badrum till exempel lyfter ofta tungt och mycket och löper högre risk för permanenta ryggskador. Att förmedla renoveringslån är något som kräver en utbildning som måste upprätthållas.

Den som anställs som naprapat använder istället händerna mycket vilket belastar lederna. Dessa skador kan i längden resultera i försäkringsärenden och då står du som arbetsgivare ansvarig. Därför uppmanas du att verkligen se till att ha koll på försäkringar innan du startar en anställningsprocess!

Annonsering

SEO 2021

Verksamhet som rör barn ska baseras på de grundläggande bestämmelserna i tillämplig lag och i FN: s konvention om barnets rättigheter

Svensk lag sedan 1 januari 2020.

Dessa riktlinjer är huvudsakligen baserade på föräldrakoden (1949: 381),
FB, Social Services Act (2001: 453), SoL, Act (1971: 796) on international rättsförhållanden rörande adoption,
IRA, förordning (1976: 834) den granskning av utländskt beslut om adoption, lag (1997: 191) pga av Sveriges anslutning till

Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete i internationella adoptioner, lag (1997: 192) om internationell adoptionsförmedling, lag (1990: 52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Riktlinjerna påverkar också offentlighets- och sekretesslagen (2009: 400), OSL, Public Administration Act (2017: 900), FL, socialtjänstförordningen (2001: 937), SoF och kommunallagen (2017: 725) KL. Kommunfullmäktige har utgått från KL och enligt stadsbestämmelserna befogenhet att utfärda riktlinjer för styrelsernas verksamhet. Stadens riktlinjer är bindande för hantering och dokumentation av ärenden vid stadsdelsnämnderna och socialnämnden. Föreskrifter och annat material att stödja behandlingen Socialstyrelsen och Myndigheten för familjerätt och föräldrastödsbestämmelser och allmänna råd

Föreskrifter är juridiskt bindande medan allmänna råd i allmänhet är en rekommendation. Inom Stockholms stad måste dock de allmänna råden också följt.

Go to Top