Categories: Utlandsekonomi

by william@flighton.se

Share

Categories: Utlandsekonomi

by william@flighton.se

Share

resa utomlands

Skatteregler för egenföretagare som flyttar utomlands: Vad du behöver veta

Att flytta utomlands som egenföretagare kan vara en spännande och fruktbärande upplevelse, full av nya möjligheter och utmaningar. Men det är också en process som kräver noggrann planering och förståelse för olika regler, särskilt när det gäller skatter. Här är några viktiga saker att tänka på innan du gör det stora steget.

1. Skatteregler i ditt nya land:

Varje land har sina egna skatteregler och -satser, och det är viktigt att du förstår vad som gäller i landet du planerar att flytta till. Ta reda på om det finns några skatteavtal mellan Sverige och det aktuella landet. Dessa avtal kan hjälpa dig att undvika dubbelbeskattning och bestämma vilket land du ska betala skatt i. Det kan vara värt att konsultera en redovisningsbyrå eller eller redovisningskonsult som är bekant med båda ländernas skattesystem.

2. Sveriges skatteregler:

Även om du flyttar utomlands, kan du fortfarande vara skatteskyldig i Sverige, beroende på din anknytning till landet. Detta kan inkludera faktorer som att ha en fast bostad i Sverige, vistas här regelbundet, eller ha ekonomiska intressen här. Kontakta Skatteverket för att få mer information och vägledning.

3. Moms och försäljningsskatt:

Om ditt företag säljer varor eller tjänster över gränserna kan du behöva hantera moms eller försäljningsskatt i mer än ett land. Förstå reglerna kring detta och se till att du är i linje med lagstiftningen.

4. Sociala avgifter:

Som egenföretagare är du ansvarig för att betala sociala avgifter, vilka kan variera beroende på land. Dessa avgifter täcker oftast förmåner som sjukvård, pensioner och arbetslöshetsförsäkring.

5. Skatt på företagstillgångar:

Ibland kan flytt av företagstillgångar till ett annat land utlösa en skatt. Var medveten om detta och planera därefter.

6. Skatt på inkomst från utlandet:

Du kan behöva betala skatt på inkomst från utlandet, även om du är bosatt i Sverige. Om du betalar skatt på denna inkomst i det utländska landet, kanske du kan få avdrag för detta i Sverige. Se till att kontakta ditt lokala ambassad eller konsulat.

Att flytta utomlands som egenföretagare innebär en rad skattefrågor som kräver noggrann planering och professionell rådgivning. Det är viktigt att tänka på dessa saker innan flytten, så att du kan fokusera på att bygga din verksamhet.

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial

Related Posts